Privacy beleid

Als je gebruik maakt van chelseamelody.nl en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens chelseamelody.nl kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je iets in onze webshop aanschaft.

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende gebruik van deze website verzameld. De informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Meer informatie? Lees onze cookiesverklaring!

 

Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van de website chelseamelody.nl, dan laat je bij bepaalde handelingen persoonsgegevens bij ons achter.
– Als je op chelseamelody.nl artikelen bestelt of een account aanmaakt, dan vragen we om jouw geslacht, naam, geboortedatum, postcode, adres, land, e-mailadres en telefoonnummer met ons te delen.
– Als je contact opneemt per e-mail of via het contactformulier op de website, dan slaan we de contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van jouw vraag en/of mededeling. Zo kunnen we met terugwerkende kracht altijd bekijken wat we aan elkaar gecommuniceerd hebben.
– Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we om jouw geslacht, naam, e-mailadres en geboortedatum met ons te delen.

 

Wat doen we met je gegevens?
Chelseamelody.nl bewaart en verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:
– Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt
– Het afwikkelen van betalingen
– Het toezenden van informatie over de producten en diensten die je van ons hebt afgenomen
– Het toezenden van aanbiedingen die via chelseamelody.nl verkocht worden
– Het doen van onderzoek naar de fans van chelseamelody.nl en de producten en diensten die zij afnemen
– Het samenstellen van een op jouw voorkeuren en interesses toegesneden persoonlijke nieuwsbrief, waarbij we rekening houden met de eerdere bestellingen en aankopen
– Het opbouwen van een contacthistorie

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?
Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij chelseamelody.nl streeft ernaar jouw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

Chelseamelody.nl verkoopt de gegevens nooit aan andere partijen!
chelseamelody.nl gaat vertrouwelijk met de persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt chelseamelody.nl soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking. Voor zover wettelijk vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om jouw gegevens aan derden ter beschikking te stellen om onze producten en diensten te kunnen leveren. Dat is met name het geval als we gebruik maken van de diensten van derden om jouw bestelling te kunnen verwerken, zoals een bezorgdienst of onze fulfilment partij. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van het product of de dienst. chelseamelody.nl zal de gegevens ook doorgeven aan derden als dat wettelijk verplicht is.

 

Alle derden met wie chelseamelody.nl jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich -net als chelseamelody.nl- aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

 

Contact en nieuwsbrieven
Soms neemt chelseamelody.nl contact met je op, bijvoorbeeld om jou op de hoogte te brengen van een aanbieding. Je kunt altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen.

 

Hier kun je lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier chelseamelody.nl contact met je opneemt. Verderop kun je lezen hoe je kunt aangeven dat je niet meer wilt dat er contact met je wordt opgenomen.

 

Chelseamelody.nl kan in de volgende gevallen contact met je opnemen:
– Als je producten of diensten van chelseamelody.nl hebt gekocht, bijvoorbeeld een artikel in de chelseamelody.nl webshop, dan kan chelseamelody.nl jou per e-mail aanbiedingen doen voor soortgelijke producten. Daarvoor is jouw toestemming niet vereist.
– Als je een product hebt gekocht, dan kan chelseamelody.nl jou belangrijke praktische informatie over het product sturen. Het is dan belangrijk dat je deze informatie ontvangt.

 

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent -dus jonger dan 16 jaar- dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van (een van) jouw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest c.q. lezen. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die chelseamelody.nl over jou heeft. Je kunt chelseamelody.nl ook vragen om jouw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op www.chelseamelody.nl/contact/ vind je de contactgegevens.

 

Contactgegevens
Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via www.chelseamelody.nl/contact/.

 

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen Privacy en Cookie Statement
Chelseamelodys.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.